Post code các tỉnh thành Việt Nam

Khi đăng kí bất kì dịch vụ nào cần thông tin cá nhân nào bạn đều phải nhập một số gọi là Postal Code ( ở USA gọi là Zip Code - mã thư tín - mã bưu điện). Thông thường, chỉ cần nhập một số có từ 5 - 6 số là bạn đã "qua" được bước này.
Hiện tại Việt Nam cũng có Zip Code nhưng chưa được sử dụng rộng rãi và được rất ít người biết đến. Nhưng khi giao dịch trực tuyến, tốt nhất bạn nên nhập chính xác mọi thông tin, kể cả Zip Code, Postal Code này. Cá độ luận xin cung cấp các Zip Code của các tỉnh thành của Việt Nam.
 Theo Wikipedia thì Zip Code của Việt Nam có 6 chữ số, nhưng chỉ biết 2 chữ số đầu, 4 chữ số sau không quan trọng, bao gồm:

Area Postal code
1 An Giang Province 88xxxx
2 Bac Giang Province 23xxxx
3 Bac Kan Province 26xxxx
4 Bac Lieu Province 96xxxx
5 Bac Ninh Province 22xxxx
6 Ba Ria-Vung Tau Province 79xxxx
7 Ben Tre Province 93xxxx
8 Binh Dinh Province 59xxxx
9 Binh Duong Province 82xxxx
10 Binh Phuoc Province 83xxxx
11 Binh Thuan Province 80xxxx
12 Ca Mau Province 97xxxx
13 Can Tho City 90xxxx
14 Cao Bang Province 27xxxx
15 Da Nang 55xxxx
16 Dak Lak Province 63xxxx
17 Dak Nong Province 64xxxx
18 Dien Bien Province 38xxxx
19 Dong Nai Province 81xxxx
20 Dong Thap Province 87xxxx
21 Gia Lai Province 60xxxx
22 Ha Giang Province 31xxxx
23 Ha Nam Province 40xxxx
24 Ha Tinh Province 48xxxx
25 Hai Duong Province 17xxxx
26 Hai Phong 18xxxx
27 Hanoi 10xxxx - 15xxxx
28 Hau Giang Province 91xxxx
29 Hoa Binh Province 35xxxx
30 Ho Chi Minh City 70xxxx - 76xxxx
31 Hung Yen Province 16xxxx
32 Khanh Hoa Province 65xxxx
33 Kien Giang Province 92xxxx
34 Kon Tum Province 58xxxx
35 Lai Chau Province 39xxxx
36 Lam Dong Province 67xxxx
37 Lang Son Province 24xxxx
38 Lao Cai Province 33xxxx
39 Long An Province 85xxxx
40 Nam Dinh Province 42xxxx
41 Nghe An Province 46xxxx - 47xxxx
42 Ninh Bình Province 43xxxx
43 Ninh Thuan Province 66xxxx
44 Phu Tho Province 29xxxx
45 Phu Yen Province 62xxxx
46 Quang Binh Province 51xxxx
47 Quang Nam Province 56xxxx
48 Quang Ngai Province 57xxxx
49 Quang Ninh Province 20xxxx
50 Quang Tri Province 52xxxx
51 Soc Trang Province 95xxxx
52 Son La Province 36xxxx
53 Tay Ninh Province 84xxxx
54 Thai Binh Province 41xxxx
55 Thai Nguyen Province 25xxxx
56 Thanh Hoa Province 44xxxx - 45xxxx
57 Thua Thien-Hue Province 53xxxx
58 Tien Giang Province 86xxxx
59 Tra Vinh Province 94xxxx
60 Tuyen Quang Province 30xxxx
61 Vinh Long Province 89xxxx
62 Vinh Phuc Province 28xxxx
63 Yen Bai Province 32xxxx
Thông tin này đã cũ, thậm chí nguồn cũng đã không còn. Theo một số nguồn tin không chính thức trên Internet, Zip Code của từng tỉnh thành như sau (nên dùng):
BẢNG NÊN DÙNG:
AN GIANG /94000
BARIA -VUNG TAU /76000
BAC GIANG /21000
BAC KAN / 17000
BAC LIEU / 99000
BAC NINH / 16000
BEN TRE /89000
BINH DINH /53000
BINH DUONG /72000
BINH PHUOC /80000
BINH THUAN /62000
CA MAU / 96000
CAN THO /92000
CAO BANG /22000
DA NANG /60000
DAK LAK /55000
DAK NONG /55000
DIEN BIEN /28000
DONG NAI /71000
DONG NAI /93000
GIA LAI /54000
HA GIANG /29000
HA NAM /30000
HA NOI /10000
HA TAY /31000
HA TINH /44000
HAI DUONG /34000
HAI PHONG /35000
HAU GIANG /92000
HO CHI MINH CITY /70000
HOA BINH /15000
HUNG YEN /30009
KHANH HOA /57000
KIEN GIANG /95000
KON TUM /58000
LAI CHAU /28000
LAM DONG /61000
LANG SON /20000
LAO CAI /19000
LONG AN /81000
NAM DINH /32000
NGHE AN /42000
NINH BINH / 40000
NINH THUAN / 69000
PHU THO / 24000
PHU YEN /56000
QUANG BINH /45000
QUANG NAM /51000
QUANG NAM /52000
QUANG NINH /38000
QUANG TRI /46000
SOC TRANG /98000
SON LA /27000
TAY NINH /73000
THAI BINH /33000
THAI NGUYEN /23000
THANH HOA /41000
THUA THIEN - HUE /50000 hoac 47000
TIENG GIANG /82000
TRA VINH /90000
TUYEN QUANG /25000
VINH LONG /91000
VINH PHUC /12000
YEN BAI / 26000
BINH CHANH /70900
BINH TAN / 70930
BINH THANH / 70400
CAN GOI / 70950
CU CHI /70700
GO VAP /70550
HOC MON /70750
NHA BE /70850
PHU NHUAN / 70450
QUAN 1 /70100
QUAN 10 /70350
QUAN 11 /70650
QUAN 12 /70780
QUAN 2 /70830
QUAN 3 /70150
QUAN 4 /70200
QUAN 5 /70250
QUAN 6 /70300
QUAN 7 /70880
QUAN 8 /70600
QUAN 9 /70840
TAN BINH /70500
TAN PHU /70580
THU DUC /70800
Các số này đều không rõ nguồn gốc, nhưng theo cá độ luận thấy thì hầu hết đều được lấy từ Zip Code trong nước của từng bưu điện (chỉ có 2 chữ số) rồi thêm 999 (hoặc một số nơi thêm 000) vào để cho đủ 5 chữ số. Và các trang nước ngoài đều chưa có thông tin gì về các Zip Code này.
Vậy, nên nhập Zip Code nào? Theo cá độ luận, bạn nên nhập theo bảng không chính thức, với 2 số đầu là Postal code của tỉnh bạn, rồi thêm bất kì 3 số vào phía sau. Vì sau nhiều lần nhận hàng từ nước ngoài, cá độ luậnl đều thấy Postal Code được theo công thức "2 CHỮ SỐ CODE CỦA TỈNH" + "000" nên các số ở bảng 2 có thể tin tưởng được. Để có các Zip Code chính xác nhất, bạn truy cập vào http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp và xem 2 số ở mã bưu chính, sau đó thêm 000 để tạo thành Zip Code.