Hoa hồng thưởng thêm 3.5% nhân dịp Euro 2016

Đánh giá bài viết

Nhân dịp EURO 2016 - HOA HỒNG THƯỞNG THÊM, TĂNG HOA HỒNG LÊN ĐẾN 3.5% TẠI M THỂ THAO. Cơ hội dành cho các đại lý của M88

TĂNG HOA HỒNG LÊN ĐẾN 3.5% TẠI M THỂ THAO

TĂNG HOA HỒNG LÊN ĐẾN 3.5% TẠI M THỂ THAO

Cách Tham Gia:

 1. Để tham gia chương trình khuyến mãi, đại lý cần phải gửi email đến [email protected] với nội dung sau:

  Ví Dụ:

  Chủ Đề EURO 2016 – HOA HỒNG THƯỞNG THÊM
  Mã Số Đại Lý
  Họ và Tên
  Số Điện Thoại
  Email

Điều Khoản và Điều Kiện

 1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu vào 00:00:01 ngày 1 tháng 4 năm 2016 đến 23:59:59 30 tháng 4 năm 2016 (GMT+8).
 2. Chương trình được áp dụng với tất cả Đại Lý M88 tại Việt Nam, với khoản hoa hồng từ 500 USD đến 10,000 USD trong thời gian khuyến mãi.
 3. Để thỏa điều kiện, tổng số tiền thua cược của người chơi của Đại Lý tại m Thể Thao trong tháng 4 phải có sự gia tăng so với tháng 3, và phần trăm hoa hồng thưởng thêm tương ứng được nêu như dưới đây. Khoản thanh toán tối đa trên mỗi Đại Lý là 300 USD.
  Sự Gia Tăng về Tiền Thua Cược tại m Thể Thao từ Tháng 3 so với Tháng 4 Hoa Hồng Thưởng Thêm
  40% 1.2%
  80% 2.4%
  100% 3.5%
 4. . Những đại lý M88 có cùng địa chỉ IP hoặc đại lý được coi là gian lận sau quá trình kiểm tra của Bộ Phận Kiểm Duyệt sẽ không được xem là thỏa điều kiện tham gia chương trình.
 5. Những đại lý sử dụng Từ Khóa hay Tên Miền liên quan đến M88 để dành thành viên mới, sẽ không được coi là hợp lệ cho chương trình này.
 6. Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản ngân hàng của đại lý trong vòng 15 ngày ngay khi chương trình kết thúc, nếu Đại Lý đủ điều kiện.
 7. Chương trình khuyến mãi này không được kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào khác trong tháng.
 8. Đăng ký tham gia khuyến mãi của Đại Lý sẽ bị hủy bỏ nếu Đại Lý không thỏa bất kỳ điều khoản nào trên đây.
 9. M88 có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào mà không cần báo trước.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng.
Rating:
5/5
Claim Welcome Bonus from
Trusted Asian Casino & Sportsbook