Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Nhìn vào những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc của họa sĩ Thái Lan, nhiều "fan ruột" của Black Pink chắc hẳn không còn nhận ra idol của mình.

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Nhìn vào những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc của họa sĩ Thái Lan, nhiều "fan ruột" của Black Pink chắc hẳn không còn nhận ra idol của mình.

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Nhìn vào những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc của họa sĩ Thái Lan, nhiều "fan ruột" của Black Pink chắc hẳn không còn nhận ra idol của mình.

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Nhìn vào những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc của họa sĩ Thái Lan, nhiều "fan ruột" của Black Pink chắc hẳn không còn nhận ra idol của mình.

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Đưa bà bầu đi viện, "yêu râu xanh" giở trò sàm sỡ ngay trên taxi

Nhìn vào những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc của họa sĩ Thái Lan, nhiều "fan ruột" của Black Pink chắc hẳn không còn nhận ra idol của mình.

add