Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Nhật Hòa bất ngờ bị sợi dây điện trung...

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Nhật Hòa bất ngờ bị sợi dây điện trung...

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Nhật Hòa bất ngờ bị sợi dây điện trung...

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Nhật Hòa bất ngờ bị sợi dây điện trung...

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Ngồi uống cà phê vỉa hè bị dây điện rơi trúng gây tử vong

Khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lương Nhật Hòa bất ngờ bị sợi dây điện trung...

add