Tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Ngày 20/4, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã mang đến 10.000 cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên.

Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 25/4, Trung tâm sẽ phối hợp với...

Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 25/4, Trung tâm sẽ phối hợp với...

Ngành công nghệ thông tin: Chính sách đãi ngộ tốt vì sao vẫn khó tuyển nhân sự?

Ngành công nghệ thông tin: Chính sách đãi ngộ tốt vì sao vẫn khó tuyển nhân sự?

"Hiện nay, CNTT đang được đánh giá là ngành có chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc tốt nhất trên thị trường lao động nhưng việc tuyển dụng luôn...

Ngành công nghệ thông tin: Chính sách đãi ngộ tốt vì sao vẫn khó tuyển nhân sự?

Ngành công nghệ thông tin: Chính sách đãi ngộ tốt vì sao vẫn khó tuyển nhân sự?

"Hiện nay, CNTT đang được đánh giá là ngành có chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc tốt nhất trên thị trường lao động nhưng việc tuyển dụng luôn...

add