Tìm giải pháp cho các dự án năng lượng trọng điểm

Tìm giải pháp cho các dự án năng lượng trọng điểm

Tại cuộc họp tại Bộ Công Thương ngày 17-7, đại diện Cục Điện lực và năng lượng tái tạo đã có báo cáo liên quan tới việc thực hiện các dự án năng...

Bộ Công Thương tìm giải pháp cho các dự án năng lượng trọng điểm

Bộ Công Thương tìm giải pháp cho các dự án năng lượng trọng điểm

Các doanh nghiệp trọng điểm chiếm 40% mức tiêu hao năng lượng của cả nước, nếu tập trung tuyên truyền và các doanh nghiệp này sử dụng năng lượng hiệu...

Thiếu điện, phải tăng cường mua từ Trung Quốc

Thiếu điện, phải tăng cường mua từ Trung Quốc

Nếu không có giải pháp đẩy nhanh 47 dự án chậm tiến độ, trong tương lai miền Nam sẽ thiếu điện trầm trọng.

Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ

Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh...

"Dự án yếu kém không tiến triển, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm"

"Dự án yếu kém không tiến triển, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm"

"Sẽ gắn trách nhiệm cụ thể cho chủ tịch, tổng giám đốc của các tập đoàn, tổng công ty là đơn vị chủ quản của dự án yếu kém", ông Nguyễn Hoàng Anh...

add