Quốc hội "chốt" chưa quy định đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Quốc hội "chốt" chưa quy định đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 chưa quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam.

Quốc hội không đồng ý tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Quốc hội không đồng ý tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Luật Thi hành án hình sự sửa đổi không cho phép doanh nghiệp hợp tác với trại giam để tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam.

Quốc hội "quyết" chưa đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Quốc hội "quyết" chưa đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Với 443/449 biểu quyết tán thành (chiếm 91,53% tổng số đại biểu), sáng nay 14-6, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Đáng lưu ý,...

Quốc hội quyết chưa đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Quốc hội quyết chưa đưa phạm nhân lao động ngoài trại giam

Sáng nay, với 91,53% ĐB có mặt biểu quyết tán thành, QH đã thông qua luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Lời nhắn nhủ "anh em xã hội" quay đầu lại là bờ của trùm ma túy xứ nghệ

Lời nhắn nhủ "anh em xã hội" quay đầu lại là bờ của trùm ma túy xứ nghệ

Được ăn bữa cơm cuối cùng do Hội đồng thi hành án chuẩn bị sẵn gồm bún, điếu thuốc lá, Phan Đình Tuấn bình tĩnh dùng hết suất bún và hút thuốc...

add