Một số bức ảnh về tình bạn chiến đấu Việt-Xô

Một số bức ảnh về tình bạn chiến đấu Việt-Xô

Chúng tôi xin lược hai bài viết và giới thiệu một số bức ảnh trong 2 bài báo về số bức ảnh về tình bạn chiến đấu Việt Nam- Liên Xô.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Ngày 19-11, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao...

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Ngày 19-11, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao...

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Ngày 19-11, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao...

Cận cảnh quân đội Syria giải phóng các cao điểm núi lửa Al-Safa, Sweida

Cận cảnh quân đội Syria giải phóng các cao điểm núi lửa Al-Safa, Sweida

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là sư đoàn cơ giới số 4 và quân đoàn tình nguyện số 3, bằng pháo binh hạng nặng và tên lửa mặt đất, phối hợp...

add