Tính toán lộ trình tăng tuổi hưu với từng nhóm đối tượng

Tính toán lộ trình tăng tuổi hưu với từng nhóm đối tượng

Theo Ban soạn thảo Luật Lao động sửa đổi, tiếp thu ý kiến của các bên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ...

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sáng 13-8 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sáng 13-8 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sáng 13-8 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Bỏ quy định "gắn mào" cho xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ

Bỏ quy định "gắn mào" cho xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ

Trong bản dự thảo mới nhất, Bộ GTVT đã chính thức bỏ quy định về việc gắn mào cho các xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Thay vào đó, cụm từ "Xe hợp đồng"...

add