Nga phải đổi máy bay để bay trên lãnh thổ Mỹ

Nga phải đổi máy bay để bay trên lãnh thổ Mỹ

Theo Krasnaya Zvezda, máy bay Tu-154MLK1 của Không quân Nga với trang bị khá tối tân sẽ bay trên lãnh thổ Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời mở (OST).

Trên thao trường nơi biên giới

Trên thao trường nơi biên giới

Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài năng lực, trình độ, thì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của...

Trên thao trường nơi biên giới

Trên thao trường nơi biên giới

Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài năng lực, trình độ, thì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của...

Trên thao trường nơi biên giới

Trên thao trường nơi biên giới

Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài năng lực, trình độ, thì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của...

Trên thao trường nơi biên giới

Trên thao trường nơi biên giới

Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn nhân lực cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài năng lực, trình độ, thì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của...

add