Xác định trị giá tài sản công thanh toán dự án BT theo giá thị trường

Xác định trị giá tài sản công thanh toán dự án BT theo giá thị trường

Không chỉ khắc phục triệt để những bất cập trước đây, Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà nhà đầu tư khi...

Cho phép dùng tài sản công thanh toán các dự án BT

Cho phép dùng tài sản công thanh toán các dự án BT

Từ ngày 1-10-2019, việc thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) sẽ được sử dụng bằng cả...

Nghị định 69: Khắc phục lỗ hổng pháp lý các dự án BT

Nghị định 69: Khắc phục lỗ hổng pháp lý các dự án BT

Nghị định này xác định rõ giá trị quỹ đất thanh toán, giá trị trụ sở làm việc và thẩm quyền quyết định sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán...

Siết quy định ví điện tử: Rào cản cho người dùng?

Siết quy định ví điện tử: Rào cản cho người dùng?

Nếu áp dụng chính sách quá thắt chặt sẽ khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán khó

Dùng tài sản công thanh toán dự án BT: Xác định trị giá theo giá thị trường

Dùng tài sản công thanh toán dự án BT: Xác định trị giá theo giá thị trường

Không chỉ khắc phục triệt để những bất cập trước đây, Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà nhà đầu tư khi...

add