QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 23-5, Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐ cơ sở Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định...

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 23-5, Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐ cơ sở Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định...

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 23-5, Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐ cơ sở Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định...

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 23-5, Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐ cơ sở Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định...

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

QUẢNG TRỊ: Tăng cường thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 23-5, Công đoàn (CĐ) ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐ cơ sở Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định...

add