Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ...

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Với thời lượng khoảng 20 ngày làm việc, kỳ họp Quốc hội giữa năm dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Với thời lượng khoảng 20 ngày làm việc, kỳ họp Quốc hội giữa năm dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Với thời lượng khoảng 20 ngày làm việc, kỳ họp Quốc hội giữa năm dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Với thời lượng khoảng 20 ngày làm việc, kỳ họp Quốc hội giữa năm dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

add