Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

LĐLĐ quận 7, TP HCM chiều 23-5 đã phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

LĐLĐ quận 7, TP HCM chiều 23-5 đã phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

LĐLĐ quận 7, TP HCM chiều 23-5 đã phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

LĐLĐ quận 7, TP HCM chiều 23-5 đã phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

Quy định rõ trách nhiệm người phụ trách công tác an toàn

LĐLĐ quận 7, TP HCM chiều 23-5 đã phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...

add