Hà Nội T&T 1 và TP Hồ Chí Minh 1 giành ngôi vô địch đồng đội nam, nữ

Hà Nội T&T 1 và TP Hồ Chí Minh 1 giành ngôi vô địch đồng đội nam, nữ

Nghị định số 130/2013/NÐ-CP đã tạo nên sự thay đổi lớn trong cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho xã hội, khi mở rộng danh mục dịch vụ công phải đấu thầu...

Hà Nội T&T 1 và TP Hồ Chí Minh 1 giành ngôi vô địch đồng đội nam, nữ

Hà Nội T&T 1 và TP Hồ Chí Minh 1 giành ngôi vô địch đồng đội nam, nữ

Nghị định số 130/2013/NÐ-CP đã tạo nên sự thay đổi lớn trong cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho xã hội, khi mở rộng danh mục dịch vụ công phải đấu thầu...

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Việc mở chi nhánh tại Nga nhằm mở rộng quy mô hoạt động của T&T Group, đưa tập đoàn lọt vào TOP5 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Việc mở chi nhánh tại Nga nhằm mở rộng quy mô hoạt động của T&T Group, đưa tập đoàn lọt vào TOP5 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Thủ tướng dự lễ khai trương doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Việc mở chi nhánh tại Nga nhằm mở rộng quy mô hoạt động của T&T Group, đưa tập đoàn lọt vào TOP5 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

add