Cán bộ chủ chốt Quảng Nam không để người thân lợi dụng để vụ lợi

Cán bộ chủ chốt Quảng Nam không để người thân lợi dụng để vụ lợi

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt phải nghiêm khắc với người thân, không để vợ (chồng), anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín...

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Ngày 20-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên án ba bị cáo trong vụ thanh lý 658 ha cao-su của Công ty Chế biến cây công, nông nghiệp xuất...

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Ngày 20-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên án ba bị cáo trong vụ thanh lý 658 ha cao-su của Công ty Chế biến cây công, nông nghiệp xuất...

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Ngày 20-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên án ba bị cáo trong vụ thanh lý 658 ha cao-su của Công ty Chế biến cây công, nông nghiệp xuất...

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

Ngày 20-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương tuyên án ba bị cáo trong vụ thanh lý 658 ha cao-su của Công ty Chế biến cây công, nông nghiệp xuất...

add