Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 23-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Diễn đàn Cà-phê toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ...

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 23-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Diễn đàn Cà-phê toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ...

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 23-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Diễn đàn Cà-phê toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ...

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Sáng 23-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Diễn đàn Cà-phê toàn cầu (GCP) tổ chức hội thảo Công bố kết quả thí điểm hệ...

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch Quảng Ngãi do "thiếu sót" quản lý đất đai

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch Quảng Ngãi do "thiếu sót" quản lý đất đai

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo Sở liên quan đến thiếu sót trong quản lý đất đai của các...

add