Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

Ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu

Tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Tăng lương hưu và trợ cấp xã hội cho 8 nhóm đối tượng

Tăng lương hưu và trợ cấp xã hội cho 8 nhóm đối tượng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1-7-2019, mức lương...

Son Ye Jin - Hyun Bin vào vai nữ thừa kế và quân nhân trong phim của biên kịch "Vì sao đưa anh tới"

Son Ye Jin - Hyun Bin vào vai nữ thừa kế và quân nhân trong phim của biên kịch "Vì sao đưa anh tới"

Cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều đã đồng ý xuất hiện trong drama Love"s Crash Landing (사랑의 불시착) đài tvN do biên kịch Park Ji Eun chắp bút.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

add