Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Sáng 21/5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp...

Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Sáng 21/5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp...

Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Sáng 21/5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp...

Tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng

Tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu làm ảnh hưởng xấu, giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nửa đêm chồng trở về nồng nặc mùi nước hoa, nhưng đoạn tin nhắn trong điện thoại mới khiến vợ gục ngã

Nửa đêm chồng trở về nồng nặc mùi nước hoa, nhưng đoạn tin nhắn trong điện thoại mới khiến vợ gục ngã

Bằng nhiều cách làm, tỉnh Nghệ An đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần thiết thực, lấy việc nêu...

add