Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Đầu bệnh nhân phát nổ trên bàn phẫu thuật

Một người phụ nữ Ấn Độ đã tử vong ngay trên bàn phẫu thuật sau khi đầu của bà bất ngờ phát nổ trong ca mổ.

add