Nhật Bản cẩn trọng sử dụng lao động nước ngoài ở nhà máy Fukushima

Nhật Bản cẩn trọng sử dụng lao động nước ngoài ở nhà máy Fukushima

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe đối với lao động nước ngoài phải tương đương hoặc cao hơn...

Nhật Bản yêu cầu rà soát việc sử dụng lao động nước ngoài ở Fukushima

Nhật Bản yêu cầu rà soát việc sử dụng lao động nước ngoài ở Fukushima

TEPCO đã khẳng định với Bộ Tư pháp Nhật Bản rằng những người được cấp thị thực theo chính sách mới có đủ điều kiện làm việc tại Nhà máy Điện...

Xử lý ra sao khi giá dự thầu không thống nhất?

Xử lý ra sao khi giá dự thầu không thống nhất?

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại các dự án BT, BOT

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại các dự án BT, BOT

Chiều 20-5, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Kỷ lục khủng khiếp: 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%

Kỷ lục khủng khiếp: 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%

Các vấn đề

add