Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Người chơi có 60 phút và không được dùng điện thoại để thoát khỏi khu giam giữ mô phỏng nhà tù nơi El Chapo từng có cuộc vượt ngục chấn động thế...

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Người chơi có 60 phút và không được dùng điện thoại để thoát khỏi khu giam giữ mô phỏng nhà tù nơi El Chapo từng có cuộc vượt ngục chấn động thế...

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Người chơi có 60 phút và không được dùng điện thoại để thoát khỏi khu giam giữ mô phỏng nhà tù nơi El Chapo từng có cuộc vượt ngục chấn động thế...

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Người chơi có 60 phút và không được dùng điện thoại để thoát khỏi khu giam giữ mô phỏng nhà tù nơi El Chapo từng có cuộc vượt ngục chấn động thế...

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Mexico: Bỏ tiền để làm "trùm ma túy khét tiếng", vượt ngục trong 60 phút

Người chơi có 60 phút và không được dùng điện thoại để thoát khỏi khu giam giữ mô phỏng nhà tù nơi El Chapo từng có cuộc vượt ngục chấn động thế...

add