Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra phương án "cứu" các dự án BOT có doanh thu thấp, trong đó có đề xuất tăng phí cho một số dự án có doanh thu sụt...

Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra phương án "cứu" các dự án BOT có doanh thu thấp, trong đó có đề xuất tăng phí cho một số dự án có doanh thu sụt...

Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Google hưởng lợi 4,7 tỷ USD từ tin tức

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra phương án "cứu" các dự án BOT có doanh thu thấp, trong đó có đề xuất tăng phí cho một số dự án có doanh thu sụt...

Bộ GTVT kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa vì để xảy ra tham nhũng

Bộ GTVT kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa vì để xảy ra tham nhũng

Liên quan đến vụ lập quỹ đen tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ trưởng GTVT vừa ký quyết định kỷ luật với ông Hoàng Hồng Giang, cục trưởng...

ĐBSCL vẫn mong mỏi hạ tầng

ĐBSCL vẫn mong mỏi hạ tầng

Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ và ngành giao thông tập trung và phân bổ nguồn lực đầu tư mạnh hơn nữa vào hạ tầng giao thông để giúp...

add