Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát...

Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung...

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vinh danh 13 điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vinh danh 13 điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Chiều 19/6, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII; Quán triệt Nghị...

Tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long

Tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long

"Hạ tầng giao thông chậm phát triển, không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và con người hàng chục năm qua đang là cản trở lớn nhất cho phát triển kinh...

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

add