Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Sau 1 năm không được ngó ngàng tới, những đồng tiền của cụ bà đã trở thành đồ ăn cho loài mối thích gặm nhấm.

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Sau 1 năm không được ngó ngàng tới, những đồng tiền của cụ bà đã trở thành đồ ăn cho loài mối thích gặm nhấm.

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Sau 1 năm không được ngó ngàng tới, những đồng tiền của cụ bà đã trở thành đồ ăn cho loài mối thích gặm nhấm.

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Dành dụm mãi mới được vài chục triệu đồng mà "cất kỹ quá", cụ bà phát khóc khi thấy bọc tiền của mình trở thành đồ ăn cho mối

Sau 1 năm không được ngó ngàng tới, những đồng tiền của cụ bà đã trở thành đồ ăn cho loài mối thích gặm nhấm.

Cầy mangut huyết chiến với rắn mamba đen kịch độc và cái kết ngỡ ngàng

Cầy mangut huyết chiến với rắn mamba đen kịch độc và cái kết ngỡ ngàng

Đoạn video ghi lại màn kịch chiến giữa cầy mangut và rắn mamba đen kịch độc. Tuy nhiên do rắn mamba có kích thước quá lớn khiến cầy mangut khó lòng hạ gục...

add