Về Ba Lai câu cá ngát

Về Ba Lai câu cá ngát

Sau ba lần liên tiếp không thể đưa đội tuyển U18 Việt Nam vào tới bán kết Giải bóng đá U18 Đông - Nam Á, mà mới đây nhất là bị loại ngay tại vòng bảng...

Về Ba Lai câu cá ngát

Về Ba Lai câu cá ngát

Sau ba lần liên tiếp không thể đưa đội tuyển U18 Việt Nam vào tới bán kết Giải bóng đá U18 Đông - Nam Á, mà mới đây nhất là bị loại ngay tại vòng bảng...

Về Ba Lai câu cá ngát

Về Ba Lai câu cá ngát

Sau ba lần liên tiếp không thể đưa đội tuyển U18 Việt Nam vào tới bán kết Giải bóng đá U18 Đông - Nam Á, mà mới đây nhất là bị loại ngay tại vòng bảng...

Về Ba Lai câu cá ngát

Về Ba Lai câu cá ngát

Sau ba lần liên tiếp không thể đưa đội tuyển U18 Việt Nam vào tới bán kết Giải bóng đá U18 Đông - Nam Á, mà mới đây nhất là bị loại ngay tại vòng bảng...

Về Ba Lai câu cá ngát

Về Ba Lai câu cá ngát

Sau ba lần liên tiếp không thể đưa đội tuyển U18 Việt Nam vào tới bán kết Giải bóng đá U18 Đông - Nam Á, mà mới đây nhất là bị loại ngay tại vòng bảng...

add