Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Kiều Trinh Xíu, Jun Vũ hay Vân Shi đều là những cô gái từng gắn liền với tên gọi "cô bé trà sữa". Hiện tại, họ đã lấn sân khá thành công sang con đường...

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Kiều Trinh Xíu, Jun Vũ hay Vân Shi đều là những cô gái từng gắn liền với tên gọi "cô bé trà sữa". Hiện tại, họ đã lấn sân khá thành công sang con đường...

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Kiều Trinh Xíu, Jun Vũ hay Vân Shi đều là những cô gái từng gắn liền với tên gọi "cô bé trà sữa". Hiện tại, họ đã lấn sân khá thành công sang con đường...

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Kiều Trinh Xíu, Jun Vũ hay Vân Shi đều là những cô gái từng gắn liền với tên gọi "cô bé trà sữa". Hiện tại, họ đã lấn sân khá thành công sang con đường...

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Top con giáp "lên voi xuống chó" ầm ầm vào mùa hè 2019

Kiều Trinh Xíu, Jun Vũ hay Vân Shi đều là những cô gái từng gắn liền với tên gọi "cô bé trà sữa". Hiện tại, họ đã lấn sân khá thành công sang con đường...

add