Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương ký kết Quy chế phối hợp

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương ký kết Quy chế phối hợp

Sáng 18/5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ...

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, Hàm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính...

Ông Phạm Thái Hà làm Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ông Phạm Thái Hà làm Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thủ tướng bổ nhiệm Trợ lý cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Thủ tướng bổ nhiệm Trợ lý cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 568/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ...

Thủ tướng bổ nhiệm Trợ lý cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Thủ tướng bổ nhiệm Trợ lý cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 568/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ...

add