CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy dàn hàng ngang giữa đường và thậm chí còn bốc đầu.

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy dàn hàng ngang giữa đường và thậm chí còn bốc đầu.

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy dàn hàng ngang giữa đường và thậm chí còn bốc đầu.

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

CĐM "nóng mắt" đoàn đón dâu nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang như trẻ trâu

Nhóm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy dàn hàng ngang giữa đường và thậm chí còn bốc đầu.

Đầu trần lái xe máy còn lao vào đánh CSGT

Đầu trần lái xe máy còn lao vào đánh CSGT

Tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện thì Hiếu dừng lại, dựng xe dưới lòng đường rồi lao vào đánh thành viên tổ công tác.

add