Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Nhân viên tại một căn cứ Không quân Mỹ ở Florida đã phải dùng tới máy xúc để di dời một con cá sấu "lang thang trên đường băng".

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Nhân viên tại một căn cứ Không quân Mỹ ở Florida đã phải dùng tới máy xúc để di dời một con cá sấu "lang thang trên đường băng".

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Nhân viên tại một căn cứ Không quân Mỹ ở Florida đã phải dùng tới máy xúc để di dời một con cá sấu "lang thang trên đường băng".

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Nhân viên tại một căn cứ Không quân Mỹ ở Florida đã phải dùng tới máy xúc để di dời một con cá sấu "lang thang trên đường băng".

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Cá sấu nằm dài trên đường băng, phải dùng máy xúc đưa đi

Nhân viên tại một căn cứ Không quân Mỹ ở Florida đã phải dùng tới máy xúc để di dời một con cá sấu "lang thang trên đường băng".

add