Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: Đồng chí Lê Đức Anh là cán bộ tài cao, lãnh đạo quan trọng...

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: Đồng chí Lê Đức Anh là cán bộ tài cao, lãnh đạo quan trọng...

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: Đồng chí Lê Đức Anh là cán bộ tài cao, lãnh đạo quan trọng...

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Đồng chí Lê Đức Anh là người có tầm nhìn chiến lược về chính trị

Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: Đồng chí Lê Đức Anh là cán bộ tài cao, lãnh đạo quan trọng...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp xúc cử tri Kiên Giang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp xúc cử tri Kiên Giang

Sáng 25/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Kiên Giang đã có buổi tiếp xúc, lắng nghe các kiến nghị,...

add