Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy chấn động

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy chấn động

Nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng kể từ khi bị tàn phá bởi hỏa hoạn, chỉ 30 người bao gồm các linh mục và công nhân được...

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy chấn động

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy chấn động

Nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng kể từ khi bị tàn phá bởi hỏa hoạn, chỉ 30 người bao gồm các linh mục và công nhân được...

Các linh mục đội mũ bảo hiểm tổ chức thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Các linh mục đội mũ bảo hiểm tổ chức thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris đã tổ chức thánh lễ đầu tiên vào ngày 15.6 đúng 2 tháng sau một trận hỏa hoạn tàn khốc gây chấn động thế giới, với các linh mục...

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn

Do tình trạng còn nguy hiểm của nhà thờ, chỉ có khoảng 30 người, trong đó một nửa là linh mục được dự thánh lễ bắt đầu từ 18h (giờ Paris).

Cuộc gặp mẹ con sản phụ Liên: PV bức xúc vì "bị hắt hủi, đẩy ra ngoài để VTV độc quyền"

Cuộc gặp mẹ con sản phụ Liên: PV bức xúc vì "bị hắt hủi, đẩy ra ngoài để VTV độc quyền"

Nhà thờ Đức Bà Paris đã tổ chức thánh lễ đầu tiên vào ngày 15.6 đúng 2 tháng sau một trận hỏa hoạn tàn khốc gây chấn động thế giới, với các linh mục...

add