Bù lương hưu cho lao động nữ

Bù lương hưu cho lao động nữ

Hơn 91.000 người lao động bị thiệt thòi bởi công thức tính lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được hỗ trợ điều chỉnh trực tiếp qua lương...

Khoảng 91.000 lao động nữ sẽ được tăng lương hưu

Khoảng 91.000 lao động nữ sẽ được tăng lương hưu

Theo Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành có hiệu...

Những lưu ý khi DN áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Những lưu ý khi DN áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật lao động, đây cũng là hình thức kỷ luật nặng nhất được người sử dụng lao động áp dụng với...

Những lưu ý khi DN áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Những lưu ý khi DN áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật lao động, đây cũng là hình thức kỷ luật nặng nhất được người sử dụng lao động áp dụng với...

"Chúng ta không có quyền áp đặt người lao động tham gia tổ chức nào"

"Chúng ta không có quyền áp đặt người lao động tham gia tổ chức nào"

"Cần xác định nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn (CĐ) Việt Nam là đại diện, chăm lo, bảo vệ cho người lao động (NLĐ). Khi Việt Nam vào CPTPP, bên...

add