Cần sửa đổi những bất cập của Bộ Luật Lao động

Cần sửa đổi những bất cập của Bộ Luật Lao động

Nhiều quy định của Bộ Luật Lao động không còn phù hợp thực tế, gây khó khăn cho người sử dụng lao động lẫn người lao động

Cần sửa đổi những bất cập của Bộ Luật Lao động

Cần sửa đổi những bất cập của Bộ Luật Lao động

Nhiều quy định của Bộ Luật Lao động không còn phù hợp thực tế, gây khó khăn cho người sử dụng lao động lẫn người lao động

Đã có bảng tỷ lệ điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Đã có bảng tỷ lệ điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do...

Có nên sửa quy định thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Có nên sửa quy định thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Nếu điều chỉnh quy định về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cần phải nghiên cứu và đánh giá tác động các ngành nghề có tính...

10 tháng, Việt Nam có trên 116.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

10 tháng, Việt Nam có trên 116.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trong 10 tháng năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là...

add