Cần cấp lại hàng triệu giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho dân

Cần cấp lại hàng triệu giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho dân

Muốn đất nước giàu mạnh thì quyền tài sản của người dân, trong đó đặc biệt là quyền liên quan đến đất đai, phải được bảo vệ.

Nhiều công ty "bắt chước" cửa hàng hiện đại Amazon Go

Nhiều công ty "bắt chước" cửa hàng hiện đại Amazon Go

Nhiều startup lẫn các hãng tên tuổi đang nỗ lực để bắt chước cửa hàng Amazon Go, hoặc đưa ra hướng mới nhằm bổ sung trải nghiệm mua sắm của người...

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Mấy năm nay Chính phủ đang băn khoăn tìm giải pháp làm sao để huy động 500 tấn vàng trong dân nhưng dân chúng còn có một loại tài sản giá trị hơn nhiều lần...

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Mấy năm nay Chính phủ đang băn khoăn tìm giải pháp làm sao để huy động 500 tấn vàng trong dân nhưng dân chúng còn có một loại tài sản giá trị hơn nhiều lần...

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Tài sản trong dân đâu chỉ có 500 tấn vàng

Mấy năm nay Chính phủ đang băn khoăn tìm giải pháp làm sao để huy động 500 tấn vàng trong dân nhưng dân chúng còn có một loại tài sản giá trị hơn nhiều lần...

add