Nghỉ hưu khi đóng BHXH 14 năm được hưởng 1 lần thế nào?

Nghỉ hưu khi đóng BHXH 14 năm được hưởng 1 lần thế nào?

Tôi năm nay 55 tuổi, làm việc ở xã, đã đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Vậy luật quy định thế nào về hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với giáo viên mầm non

Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với giáo viên mầm non

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng sẽ bị truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu...

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định, khi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Vậy điều kiện nào để hưởng...

add