Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24-5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn...

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24-5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn...

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24-5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn...

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24-5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn...

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (24-5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn...

add