Làm sao để không chọn nhầm nghề?

Làm sao để không chọn nhầm nghề?

Học nghề này ra trường sẽ làm gì, nhu cầu tuyển dụng ở các địa phương ra sao, sinh viên ngành này có thể đi du học…?

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân là cái tên đã ghi những dấu ấn riêng và tạo được tiếng vang trong cộng đồng công nghệ thông tin (IT) tại Mỹ cũng như Việt Nam,...

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân là cái tên đã ghi những dấu ấn riêng và tạo được tiếng vang trong cộng đồng công nghệ thông tin (IT) tại Mỹ cũng như Việt Nam,...

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân là cái tên đã ghi những dấu ấn riêng và tạo được tiếng vang trong cộng đồng công nghệ thông tin (IT) tại Mỹ cũng như Việt Nam,...

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Khát vọng vươn tới "giấc mơ bảo mật" Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân là cái tên đã ghi những dấu ấn riêng và tạo được tiếng vang trong cộng đồng công nghệ thông tin (IT) tại Mỹ cũng như Việt Nam,...

add