Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Thanh niên cướp giật nhầm phải "cao thủ" và nhận được cái kết tê tái.

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Thanh niên cướp giật nhầm phải "cao thủ" và nhận được cái kết tê tái.

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Thanh niên cướp giật nhầm phải "cao thủ" và nhận được cái kết tê tái.

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Khi "kẻ cắp gặp phải bà già"

Thanh niên cướp giật nhầm phải "cao thủ" và nhận được cái kết tê tái.

Người nhà bắt kẻ trộm giao cho công an

Người nhà bắt kẻ trộm giao cho công an

Nghĩa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

add