Thu phí đậu xe "lụi", tiền vào túi ai?

Thu phí đậu xe "lụi", tiền vào túi ai?

Sáng 17-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại...

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ác-hen-ti-na theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà M.Ma-cri. Hai bên...

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ác-hen-ti-na theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà M.Ma-cri. Hai bên...

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ác-hen-ti-na theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà M.Ma-cri. Hai bên...

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Bra-xin và Ác-hen-ti-na thúc đẩy hợp tác kinh tế

Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ác-hen-ti-na theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà M.Ma-cri. Hai bên...

add