Ông Kim Jong-un kêu gọi đất nước "tự lực cánh sinh"

Ông Kim Jong-un kêu gọi đất nước "tự lực cánh sinh"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un gọi tình hình hiện nay là căng thẳng và thúc giục các quan chức nắm vững đường lối chiến lược về phát triển kinh...

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) - Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra ngày 9-4 tại Brúc-xen (Bỉ), Thủ tướng Trung...

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) - Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra ngày 9-4 tại Brúc-xen (Bỉ), Thủ tướng Trung...

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) - Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra ngày 9-4 tại Brúc-xen (Bỉ), Thủ tướng Trung...

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Ðể ngành mía đường phát triển bền vững

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) - Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra ngày 9-4 tại Brúc-xen (Bỉ), Thủ tướng Trung...

add