UNESCO hỗ trợ Iraq khôi phục các công trình cổ

UNESCO hỗ trợ Iraq khôi phục các công trình cổ

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vừa công bố một kế hoạch tái thiết mang tính bước ngoặt đối với đền thờ Hồi giáo...

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Với tiến độ giải ngân như 3 năm trở lại đây thì việc sử dụng hết số tiền trên 160 nghìn tỷ này là "không khả thi".

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Với tiến độ giải ngân như 3 năm trở lại đây thì việc sử dụng hết số tiền trên 160 nghìn tỷ này là "không khả thi".

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Với tiến độ giải ngân như 3 năm trở lại đây thì việc sử dụng hết số tiền trên 160 nghìn tỷ này là "không khả thi".

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Tiêu tiền quá khó, "bất khả thi" 1 năm phải dùng hết 160 ngàn tỷ

Với tiến độ giải ngân như 3 năm trở lại đây thì việc sử dụng hết số tiền trên 160 nghìn tỷ này là "không khả thi".

add