Yên Khánh làm theo lời Bác

Yên Khánh làm theo lời Bác

Nhận lời mời của Tiến sĩ P.Tau-bơ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Ðức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí...

Yên Khánh làm theo lời Bác

Yên Khánh làm theo lời Bác

Nhận lời mời của Tiến sĩ P.Tau-bơ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Ðức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí...

Yên Khánh làm theo lời Bác

Yên Khánh làm theo lời Bác

Nhận lời mời của Tiến sĩ P.Tau-bơ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Ðức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí...

Yên Khánh làm theo lời Bác

Yên Khánh làm theo lời Bác

Nhận lời mời của Tiến sĩ P.Tau-bơ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Ðức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí...

Yên Khánh làm theo lời Bác

Yên Khánh làm theo lời Bác

Nhận lời mời của Tiến sĩ P.Tau-bơ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Ðức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí...

add