Diễn đàn kinh tế 2020

Diễn đàn kinh tế 2020

Với chủ đề "Tích lũy động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới" Diễn đàn kinh tế 2020 do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều hôm nay (05/12), tại Hà Nội.

Dự đoán các lĩnh vực kinh doanh "lên ngôi" trong năm 2020

Dự đoán các lĩnh vực kinh doanh "lên ngôi" trong năm 2020

Ngành hàng tiêu dùng phục vụ 100 triệu dân, du lịch, vật liệu, vận tải - logistics, nông nghiệp được giới chuyên gia dự đoán là những lĩnh vực kinh doanh sẽ...

Dự đoán các lĩnh vực kinh doanh "lên ngôi" trong năm 2020

Dự đoán các lĩnh vực kinh doanh "lên ngôi" trong năm 2020

Ngành hàng tiêu dùng phục vụ 100 triệu dân, du lịch, vật liệu, vận tải - logistics, nông nghiệp được giới chuyên gia dự đoán là những lĩnh vực kinh doanh sẽ...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Hà Nội sẽ cải tạo chung cư cũ theo tinh thần phải cải...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Hà Nội sẽ cải tạo chung cư cũ theo tinh thần phải cải...

add