Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Ðón đọc Thời Nay số 929, phát hành thứ hai, ngày 10-12

Mỹ làm tan rã OPEC, đảo lộn thị trường dầu thế giới?

Mỹ làm tan rã OPEC, đảo lộn thị trường dầu thế giới?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chia rẽ tổ chức dầu mỏ OPEC.

Tác động nào cho OPEC?

Tác động nào cho OPEC?

Tuyên bố của Qatar rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn đang gây sốc cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu mỏ...

add