Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Sáng 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí V.Phi-líp, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Sáng 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí V.Phi-líp, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Sáng 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí V.Phi-líp, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc V.Phi-líp

Sáng 12-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí V.Phi-líp, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va.

Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang đào tạo cho Timor-Leste

Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang đào tạo cho Timor-Leste

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio...

add