Nối lại du hành bằng khinh khí cầu ở Luxor (Ai Cập)

Nối lại du hành bằng khinh khí cầu ở Luxor (Ai Cập)

Người đứng đầu cơ quan điều hành khinh khí cầu tại Luxor, ông Mohamed Hamdy Moussa, cho biết các chuyến bay được nối lại sau khi áp dụng các biện pháp cần...

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Trong tự nhiên, việc ăn thịt đồng loại là chuyện diễn ra như cơm bữa. Nhưng ở xã hội loài người, dù với lý do nào thì việc ăn thịt đồng loại cũng...

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Trong tự nhiên, việc ăn thịt đồng loại là chuyện diễn ra như cơm bữa. Nhưng ở xã hội loài người, dù với lý do nào thì việc ăn thịt đồng loại cũng...

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Trong tự nhiên, việc ăn thịt đồng loại là chuyện diễn ra như cơm bữa. Nhưng ở xã hội loài người, dù với lý do nào thì việc ăn thịt đồng loại cũng...

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Vì sao ăn thịt đồng loại không được chấp nhận ở loài người?

Trong tự nhiên, việc ăn thịt đồng loại là chuyện diễn ra như cơm bữa. Nhưng ở xã hội loài người, dù với lý do nào thì việc ăn thịt đồng loại cũng...

add