Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22-11-2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Thái Nguyên...

Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22-11-2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Thái Nguyên...

Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22-11-2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Thái Nguyên...

Chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không"

Chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không"

Những năm gần đây, thực hiện chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 1 về xây dựng chi bộ "4 tốt, 3 không"; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi...

Nêu cao vai trò người đứng đầu ở Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

Nêu cao vai trò người đứng đầu ở Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

Ngày 15/6, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ...

add