Cơ cấu lại ETF, khối ngoại xả ròng hơn 345 tỷ đồng

Cơ cấu lại ETF, khối ngoại xả ròng hơn 345 tỷ đồng

Hôm nay, phía bán ròng có STB, DPM, HNG, SBT, TCH, NVL, ROS...

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM: Gặp gỡ lao động bị mất việc

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM: Gặp gỡ lao động bị mất việc

Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức gặp gỡ, động viên và trao tiền hỗ trợ 23 người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị mất...

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 5 năm qua

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 5 năm qua

Kỳ thi THPT Quốc gia bắt đầu được tổ chức từ năm 2015; tính trung bình 5 năm từ 2015-2019, cơ cấu thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm khoảng 27,6%; thí sinh...

Chưa có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của các doanh nghiệp

Chưa có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của các doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dữ liệu thống kê năm 2018 cho thấy, tỷ trọng vốn...

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 5 năm qua

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 5 năm qua

Kỳ thi THPT Quốc gia bắt đầu được tổ chức từ năm 2015; tính trung bình 5 năm từ 2015-2019, cơ cấu thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm khoảng 27,6%; thí sinh...

add