Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Thực hiện công tác dân tộc, trong 15 năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng ở các địa bàn khó khăn;...

Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Thực hiện công tác dân tộc, trong 15 năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng ở các địa bàn khó khăn;...

Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Chuyển biến trong công tác dân tộc ở Bắc Cạn

Thực hiện công tác dân tộc, trong 15 năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng ở các địa bàn khó khăn;...

Phát động nhắn tin vì người nghèo

Phát động nhắn tin vì người nghèo

Từ 0h ngày 19/8, nhắn tin với cú pháp VNN n (trong đó, n tương ứng số lần ủng hộ, mỗi lần 20.000 đồng) gửi 1400, là các chủ thuê bao di động đã thiết...

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật vợ cũ của Quốc do Maya thủ vai được sự quan tâm của các fan "Về nhà đi con".

add